Årsmøte Norsk Wachtelhundklubb

Norsk Wachtelhundklubb holder årsmøte 9. mars, kl 13.

Sted: Hotell Sjømilitære Samfund, Horten.

Påmeldingsfrist 1. mars.

Minner om at forslag til saker må meldes inn til styret senest 4 uker før møtedato.

Påmelding og evt. forslag til saker sendes til: post@wachtelhundklubben.no

Forslag til kandidater til valg må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.