Avlskriterier for Wachtelhund
(revidert 16. Mars 2019 på Årsmøtet)

Generelt

 • Avlsdyrene skal være renraset og registrert i NKK, være medlem i en hundeklubb som er medlem i NKK eller anerkjent av eller innehar samarbeidsavtale med NKK, samt være ID-merket.
 • Avlsdyrene skal være helt friske.
 • Avlsdyrene må ha 8 i skuddreaksjon før paringstidspunktet.
 • Avlsdyrene skal være minimum 2 år og 6 mnd. ved paringsdato.
 • Innavlsgraden må ikke overstige 6,25% for enkelt paringer. Gjenparing mellom to kombinasjoner må ikke skje.
 • Eiere av avlsdyrene skal kjenne til og følge NKKs retningslinjer og regler for avl.
 • Det er oppdretters ansvar å gjøre seg kjent med avlskriteriene for rasen.

Avlsdyrene:

Det ene avlsdyret

 • HD: A-B
 • AA: ua
 • Godkjent Jaktprøve i Unghund (Ukl)/ Nybegynnerklassen (Nkl) i Sverige / (JP) Tyskland
 • Minimum Good eller tilsvarende på utstilling over fylt 15 mnd, eller kvalitetsbedømmelse på tysk jaktprøve

Det andre avlsdyret

 • A-B
 • AA: ua
 • Godkjent Jaktprøve Åpen i Norge (Åkl) samt Godkjent Skogsprøve i Norge/Sverige, eller Unghund (Ukl)/Nybegynner Klasse (Nkl) i Sverige/JP i Tyskland
 • Minimum Good eller tilvarende på utstilling over fylt 15 mnd, eller kvalitetsbedømmelse på tysk jaktprøve

Hvis avkom etter 2 foreldrekombinasjoner gir noe som helst tegn til skuddreddhet i begge kombinasjonene, frarådes videre avl på den hunden som finnes i begge stamtavlene.