Avlskriterier for Wachtelhund

Generelt: (revidert 16. mars 2019, på årsmøtet)

 • Avlsdyrene skal være renraset og registrert i NKK, være medlem i en hundeklubb som er medlem i NKK eller anerkjent av eller innehar samarbeidsavtale med NKK, samt være ID-merket.
 • Avlsdyrene skal være helt friske.
 • Avlsdyrene må ha 8 i skuddreaksjon før paringstidspunktet.
 • Avlsdyrene skal være minimum 2 år og 6 mnd. ved paringsdato.
 • Innavlsgraden må ikke overstige 6,25% for enkelt paringer. Gjenparing mellom to kombinasjoner må ikke skje.
 • Eiere av avlsdyrene skal kjenne til og følge NKKs retningslinjer og regler for avl.
 • Det er oppdretters ansvar å gjøre seg kjent med avlskriteriene for rasen.

 

Avlsdyrene: (revidert 9. mars 2024, på årsmøtet)

 • HD: A-B
 • AD: ua

Enten:

 • Godkjent Jaktprøve Åpen klasse i Norge (Åkl), samt godkjent Skogsprøve i Norge eller Sverige. Minimum «Good» eller tilvarende på utstilling etter fylte 15 måneder, eller kvalitetsbedømmelse på tysk jaktprøve.

Eller:

 • Oppfyller gjeldende avlskriterier i Sverige eller Tyskland.

Hvis avkom etter 2 foreldrekombinasjoner gir noe som helst tegn til skuddreddhet i begge kombinasjonene, frarådes videre avl på den hunden som finnes i begge stamtavlene.