KLASSEINNDELING OG PRØVEFORMER

NB. Nye regler fra 1.7.21

Jaktprøveregler for Wachtelhund 1.7.21

Åpen klasse (Åkl) 

For hunder som på prøvedagen har oppnådd en alder av 9 måneder. Det er ingen øvre aldersgrense i denne klassen.

Skogsprøven (Skp) 

For hunder som på prøvedagen har godkjent norsk ÅKL, svensk UKL/Nkl eller tysk JP og godkjent ettersøkshund i Norge eller godkjent svensk viltspor i Anleggsklassen.

Eliteklassen (Elk)               

For hunder som har en godkjent norsk Åkl, svensk Ukl/Nkl eller tysk JP, og Skogsprøve, samt godkjent ettersøkshund i Norge eller godkjent viltsporprøve i anleggs klasse i Sverige

 

PREMIERING

 

Premiering ved Åpen klasse (Åkl):

7-8: Utmerket
5-6: Bra-veldig bra
2-4: Godkjent-bra
1: Ikke godkjent
0: Ikke prestert (ikke deltatt i momentet)

Godkjent/ikke godkjent

             

           Premiering ved Skogsprøven (Skp):

5: Utmerket
4: Bra
3: Godkjent
1-2: Ikke godkjent
0: Ikke prestert (ikke deltatt i momentet)

Godkjent/ikke godkjent

 

           Premiering ved Eliteprøven (Elk): 

 

 

Momenter

 

 

Koeffisient

 

Minste poengsum

 

1 pris.

 

Minste poengsum

 

2 pris.

 

Minste poengsum

 

3 pris.

 

Søk skog 3 21(7×3) 15(5×3) 6(2×3)
Skuddreaksjon:
Skog 1 8 (8) 8(8) 4(4)
Vann _ Gk Gk Gk
Søk i vann rikt på siv 2 14(7×2) 10(5×2) 4(2×2)
Ettersøk på småvilt:
Slepespor fjærkre 1 7 (7) 5(5) 2(2)
Slepespor hårvilt 2 14(7×2) 10(5×2) 4(2×2)
Apportering av ender i vann 2 14(7×2) 10(5×2) 4(2×2)
Førighet 2 14(7×2) 10(5×2) 4(2×2)
Sum Koeffisient 13 92 68 28

 

Det kreves godkjent i momentet skudd i vann for å gå til pris

1 pris. – 2 pris. – 3 pris. – 0 pris. – -KEP (kan ikke bedømmes)