Den pågående hundesykdommen er årsak til at prøven dessverre må avlyses. De påmeldte blir kontaktet på mail.