Helse

Klubben ønsker å ivareta rasens iboende jaktbare egenskaper, samt arbeide for et etisk riktig hundehold, og for at avl skal skje i ønsket retning, når det gjelder rasens sunnhet og mentalitet.

Det er av avgjørende betydning for en jakthundrase å ha en funksjonell helse. Med funksjonell helse menes at hunden ikke har kliniske symptomer på noen sykdom. En hund som bærer anlegg for recessiv sjukdom kan godt være symptomfri. En stor andel av hunder som har den laveste graden av HD eller AD er også symptomfrie eller symptomfrie mesteparten av livet og fungerer fint på jakt. Mindre defekter som liten knekkhale, lite navlebrokk og enkelt-tenner som mangler, betyr heller ingen ting for hundens funksjon som jakthund. Det er viktig å rangere betydning av sykdomsproblemer og defekter når man har en smal avlsbase. Det er ikke mulig å fjerne alle feil og mangler gjennom avl.

Dyr med alvorlige sykdommer eller defekter skal ikke anvendes i avl. Dyr som gir avkom med alvorlige sykdommer og defekter i høyere grad enn rasens gjennomsnitt skal heller ikke anvendes i avl.

Hofte- og albueleddsdysplasi, allergi, epilepsi, patellaluksasjon og jaktødem, IOHC (manglende forbening av overarms benet) finnes, men få tilfeller.

Hunder med arvelige eller særlige sykdommer kan rapporteres til avlsgruppen.

Skjema fylles ut og sendes til avl@wachtelhundklubben.no