Arbeidsform
Wachtelhunden søker og jager opp vilt med rikelig og godt hørbar los. Flesteparten av hundene forfølger viltet noen minutter. Forfølgelse over 15 minutter er ikke ønskelig for rasen. Søket er større og mer selvstendig sammenliknet med andre støtende hunder. Wachtelhunden har en utpreget sporinteresse og arbeider med nesen lavt. Den ligger ikke lenge på sporet, men returnerer raskt til føreren.
I dag brukes Wachtelhunden først og fremst til jakt på klovvilt, men blir også brukt til hare, kanin, villsvin og rev samt annet rovvilt.

Apportør
Wachtelhunden har gode egenskaper som apportør. Den går veldig gjerne i vann samtidig som den er en meget dyktig svømmer. Med god dressur og utdanning kan den bli en god apportør både på land og i vann.

Jakthunden
Wachtelhunden er en hund for jakt i skog og vann som jager opp vilt med los, apport og ettersøk. Egenskapene for disse anvendingsområdene er prioritert fra starten av avlen. Godt feltarbeid og evnen til å stå for vilt er også gode egenskaper for rasen.

Ettersøkshund
Wachtelhunden kombinerer sporinteressen med lærevillighet og samarbeidsvilje. Disse egenskapene til sammen gir hunden gode forutsetninger for å bli en utmerket ettersøkshund. Den er også rask og tøff nok til å gå på skadd vilt for enten å stille det eller å avlive det. En del hunder viser anlegg for stålos ved dødt vilt, mens andre rapporterer dødt vilt.