2020 Norge

Jaktprøve i Åpen klasse

Skotselv lørdag 12 sept.

 

Dommere: Arne Huseby, Siv J Sveindal
Elever: Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian
Prøveleder: Nina Handeland
Nkk repr: Siv Sveindal
Kjentmenn: Øivind Brinchen, Kjell Hovde
Været: 14 grader, sol

Prøvemomentene: Skogsarbeid: søk – evne til opptak – evne til å støte vilt – målets hørbarhet, sporarbeid, vannarbeid, skuddreaksjon, apportering, førighet

 

NO42493/16 Lucky
Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Elisabeth Sareisian
F: SE444472/2011 Knestorps Kalle
M: Støyletuftas Kajsa
Oppdretter: Kim Andre Bergan
Eier: Jan Fredrik Ørmen

Søk: Dekker hele terrenget i dybde og bredde
Even til opptak: Effektivt og sikkert opptak
Evne til å støte vilt: Støter viltet ut av terrenget, tilpasser farten
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los, lys i målet
Sporarbeid: Dårlig ansatt, hund finner selv sporet. Sporer noe unøyaktig frem til kaninen. Apporterer tilbake til fører
Vannarbeid: Går i vann og svømmer etter steinkast og flere kommandoer
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Apporterer ikke
Førighet: God kontakt mellom hund og fører hele dagen

Poeng: 8-8-8-7-5-4-8-1-8: 57 Godkjent

 

SE19261/2017 Skyfly’s Linux
Dommer: Arne Huseby, dommerelev: Joar Tolpinrud
F: SE36277/2010 Sippolas Milex
M: SE48937/2011 Josta Aus Der Meute
Oppdretter: Ulf o Kerstin Kaunitz
Eier: Jarle skaug

Søk: Søker i førers nærhet
Even til opptak: Finner ikke vilt
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt
Sporarbeid: Dårlig ansatt. Setters på spor to ganger, sporer unøyaktig frem til kaninen. Apporterer til førers nærhet
Vannarbeid: Går i vann etter steinkast, svømmer bra
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Apporterer til førers nærhet
Førighet: God kontak mellom hund og fører. Noe ukonsentrert under momentene.

Poeng: 1-1-0-0-4-6-8-4-7: 31 Ikke godkjent

 

NO40285/18 Ko Luna
Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Elisabeth Sareisian
F: SE19844/2011 Digeshults Oskar
M: VDH/DW11-487 Kim Von Dreiannen
Oppdretter: Stig adler Birkeland
Eier: Olav W Veslestølen

Søk: Starter i små runder, øker avstand og tid etter hvert. Tar store deler av terrenget. Søker over samme område flere ganger
Even til opptak: Jobber på gamle spor, finner ikke vilt
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt
Sporarbeid: Meget god sporing uten tap. Apporterer ikke
Vannarbeid: Svømmer godt etter kast av stein
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Raskt ut etter vilt, apporterer ikke. Går over i fritt søk
Førighet: Problemer med kobling etter avsluttet moment

Poeng: 6-1-0-0-6-6-8-1-4: 32 Ikke godkjent

 

NO36859/16 Joker
Dommer: Arne Huseby, dommerelev: Joar Tolpinrud
F: NO57779/12 Støyletuftas Karo
M: NO37081/9 Støyletuftas Emmi
Oppdretter: Anders Kroken
Eier: Stian Hoff
Søk: Dekker større deler av området, mangler dybde
Even til opptak: Viser god vilje til opptak, men bruker noe tid
Evne til å støte vilt: Støter viltet ut av terrenget
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los
Sporarbeid: Dårlig ansatt. Hunden finner sporet selv, noe unøyaktig sporing. Apporterer tilbake til fører
Vannarbeid: Prøver alt, går i motvillig, svømmer bra
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Apporterer til førers nærhet
Førighet: Kan ikke kobles etter endt moment, må hentes

Poeng: 4-5-8-8-5-2-8-4-1:45 Ikke godkjent

Jaktprøve i Åpen klasse
Skotselv søndag 13 sept.

 

Dommere: Arne Huseby, Siv J Sveindal
Prøveleder: Nina Handeland
Nkk repr: Siv Sveindal
Kjentmenn: Øivind Brinchen, Kjell Hovde
Været: 15 grader, sol

 

N UCH NV-19 NO33594/16 Skogtussas Jaro
Dommer: Arne Huseby og Siv Sveindal
F: SE JCH SE N UCH SE18525/2011 Skogsman Salmon
M: SE44746/2012 Carl-Hermans Xituva
Oppdretter: Skogtussa
Eier: Joar Tolpinrud

Søk: Starter noe trangt, men utvider etter hvert. Dekker det meste av området.
Even til opptak: Effektivt og sikkert opptak
Evne til å støte vilt: Støter med små brister ut av område
Målets hørbarhet: hund med tett og ærlig los
Sporarbeid: Sporer noe unøyaktig med for høyt tempo. Sporer frem og apporterer til bake til fører med avlevering
Vannarbeid: Direkte ut og svømmer. Vannglad hund
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Raskt og effektivt. Korrekt avlevering
Førighet: God kontakt mellom hund og fører

Poeng: 6-8-7-7-6-8-8-8-8: 66 Godkjent

 

SE39647/2017 Mjöåns Romantica
Dommer: Arne Huseby dommerelev: Joar Tolpinrud
F: SE44474/2011 Knestorps Krut
M: SE60668/2012 Mjöåns Konja
Oppdretter: Håkan Larsson
Eier: Camilla Mikalsen

Søk: Dekker små deler av området, mer bredde og dybde ønskes
Even til opptak: God evne til opptak, noe rot
Evne til å støte vilt: Støter med noe tap, bryter umotivert
Målets hørbarhet: Lys i målet, godt hørbart. Noe løs i losen, loser på tilbakegang
Sporarbeid: Dårlig ansatt. Flere tap. Finner tilbake til sporet. Sporer frem og apporterer til fører
Vannarbeid: går direkte i vann
Skuddreaksjon: Ingen negativ reaksjon
Apportering: Apporterer ikke
Førighet: God kontakt mellom hund og fører. Hunden er til tider litt usikker

Poeng: 3-4-5-5-6-8-8-1-8: 48 Godkjent

N BS CH SE21627/2018 Holly
Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Elisabeth Sareisian
F: SE36277/2012 Sippolas Milex
M: SE49824/2012 Anuk von der Alten Aller
Oppdretter: Bengt Bohman
Eier: Arne og Heidi Sandnes

Søk: Utmerket søk. Dekker hele terrenget på en effektiv måte
Even til opptak: Effektivt og sikkert opptak
Evne til å støte vilt: Støter sikkert ut av område
Målets hørbarhet: Hund med utmerket tett og ærlig los
Sporarbeid: Sporer med noe tap frem, apporterer deler av strekningen
Vannarbeid: Direkte ut og svømmer. En meget vannglad hund
Skuddreaksjon: Skuddglad
Apportering: Apporterer ikke
Førighet: God kontakt mellom hund og fører

Poeng: 8-8-8-8-6-8-8-1-8: 63 Godkjent

SE14817/2019 Lockfågeln’s Cordelia
Dommer: Siv J Sveindal, Elisabeth Sareisian
F: Congratz Og Heros Mimer SE23442/2014
M: DK UCH DKV-18 SEV-17-18 SE23986/2016 Lockfågelns Prussiluskan
Oppdretter: Mia Källberg
Eier: Liv Thea Hanestad

Søk: Søker direkte ut i et energisk tempo. Selvstendig søk, mangler noe dybde og bredde
Even til opptak: Effektivt og sikkert opptak
Evne til å støte vilt: Støter til avgrensing i terrenget, med noe tap. Høyt tempo
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los
Sporarbeid: Dårlig ansatt, hunden finner sporet selv. Sporer med noe tap, sporer frem og apporterer deler av strekningen
Vannarbeid: Hunden går ikke i vann
Skuddreaksjon: Upåvirket
Apportering: Apporterer til førers nærhet etter flere kommandoer
Førighet: God kontakt mellom hund og fører

Poeng: 5-8-4-7-6-1-8-2-8: 49 Ikke godkjent

Skogsprøve
Leirsund lørdag 19 sept.

 

Dommere: Arne Huseby, Siv J Sveindal. Torodd Myhrhaug
Elever: Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian
Prøveleder: Jens Thomas Asak
Nkk repr: Torodd Myhrhaug
Kjentmenn: Bord og Jens Thomas
Været: 13 grader, sol

Prøvemomentene: søk– evne til opptak – evne til å støte vilt – målets hørbarhet – samarbeid

 

SE49337/2016 Kestorps Mira
Dommer: Torodd Myhrhaug, dommerelve: Elisabeth Sareisian
F: SE36791/2013 Triggerhappy’s Obama
M: SE32296/2013 Knestorps Lystra
Oppdretter: Knestorp, Roger Mårtensson
Eier: Joar Tolpinrud, fører: Gunn Elise Bringo

Søk: 3 – Godtagbar vilje til å søke
Even til opptak: 4 – Viser veldig gode evner til å finne vilt. Bruker noe tid
Evne til å støte vilt: 2 – Støter for kort, bryter antagelig ved kontakt med strømgjerde
Målets hørbarhet: 1 – Hund som støter uten mål, eller loser ved synskontakt
Samarbeid: 4 – Hund som raskt finner sin fører, kommer raskt på innkalling etter søk

Ikke godkjent

NO36859/16 Joker
Dommer: Siv J Sveindal
F: NO57779/12 Støyletuftas Karo
M: NO37081/9 Støyletuftas Emmi
Oppdretter: Anders Kroken
Eier: Stian Hoff

Søk: 6 – Et altfor selvstendig søk, uten kontakt med sin fører
Even til opptak: 3Viser god evne til å finne vilt, bruker noe tid.
Evne til å støte vilt: 6 – Støter stort sett utenfor angitt terreng
Målets hørbarhet: 6 – Hund med et villedende løs los
Samarbeid: 1 – Hund som jobber uten førerkontakt

Ikke godkjent

SE 19261/2017 Skyfly’s Linux
Dommer: Torodd Myhrhaug
F: SE36277/2010 Sippolas Milex
M: SE48937/2011 Josta Aus Der Meute
Oppdretter: Ulf o Kerstin Kaunitz
Eier: Jarle Skaug
Søk: 2 – Søker under 3 min, bristende vilje til å søke ut
Even til opptak: 3 – Viser god evne til å finne vilt
Evne til å støte vilt: 2 – Støter for kort, bryter umotivert
Målets hørbarhet: 2 – Treng i losen, umulig å følge
Samarbeid: 4-Finner raskt din fører, kommer på innkalling. God kontakt

Ikke godkjent

Skogsprøve
Leirsund søndag 20 sept.

 

SE21627/2018 N BS CH Holly
Dommer: Torodd Myhrhaug, dommerelev: Joar Tolpinrud
F: SE36277/2012 Sippolas Milex
M: SE49824/2012 Anuk von der Alten Aller
Oppdretter: Bengt Bohman
Eier: Arne og Heidi Sandnes

Søk: 5Søker selvstendig med utmerket vilje
Even til opptak: 5 – Viser utmerket evne og vilje til å finne vilt. Effektivt og sikkert opptak
Evne til å støte vilt: 5Støter ut av terrenget. Tilpasser hastighet etter vanskelighetsgrad
Målets hørbarhet: 5 – Hund med et tett og ærlig mål
Samarbeid: 4 – God kontakt med et tett og ærlig mål

Godkjent

 

SE29914/2017 Triggerhappy’s Prima
Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Elisabeth Sareisian
F: VDH-DW11-502 Dino Weidelsburge
M: SE36793/2013 Triggerpappy’s Ossy
Oppdretter: Goes, Christer von. Triggerhappy
Eier: Dag Andre Nymoen
Søk: 4 – Søker fint og selvstendig gjennom terrenget med bra vilje
Even til opptak: 4 Viser veldig god vilje til å finne vilt. Bruker noe tid
Evne til å støte vilt: 5 – Støter ut av terrenget anpasser hastigheten etter vanskelighetsgraden
Målets hørbarhet: 4 Hund med en fin hørbar los. Noe løs i målbruket
Samarbeid: 4 – God kontakt mellom hund og fører

Godkjent

SE32017/2015 Troya
Dommer: Torodd Myhrhaug, dommerelev: Joar Tolpinrud
F: SE19844/2011 Digeshults Oscar
M: SE44718/2011 Vakakullen Zelda
Oppdretter: Lars-Åke Ljung
Eier: Asle Mikalsen

Søk: 2 – Mangler dybde og vidde i søket
Even til opptak: 3 – Akseptabel evne til å finne vilt
Evne til å støte vilt: 3 – Støter med akseptabel tid. Bryter umotivert
Målets hørbarhet: 3 – Hund med noe trang målbruk
Samarbeid: 4God kontakt mellom hund og fører

Ikke godkjent

Sverige 2020
Unghundklassen (Ukl)

 

Carl-Hermans Fröken Lissi SE24433/2019 T brun 2019-03-05
e. Lykkekullens Arkas SE37841/2016
u. Carl-Hermans Bixi SE42372/2016
Uppf: Linda Hermansson, Mary Carlsson, Bullaren
Äg: Öivind Brinchen Norge Förare: Espen Brinchen

Drevarbete: Provas på två harar. Hare 1: På gräs, tar an men kommer bara 150 m, bryter vid grusväg – avdrivet område. Hare 2: Tar an på gräs självständigt in i betesfålla över gräs-väg-stubb, ok skall.
Hare1: Längd: 150 m Tid: 2,5 min
Hare 2: Längd: 500 m Tid: 3 min
Sökarbete: Söker ut omgående i bra tempo. Bra täckning av såten
Vattenarbete: Snabbt i och simmar
Förighet: Utan anmärkning.
Skottreaktion: Utan anmärkning.

5-8-5-5-7-8-8-8 = 105 p  2:a pris

 

Vilma Vom Alten Kloster VDH/DW19-082 T röd 2019-01-30
e. Udo Vom Strudelberg VDH/DW16-024
u. Otti Vom Alten Kloster VDH/DW14-521
Uppf: Christian Schnepf, Tyskland
Äg: Torudd Myhrhaug, Norge

Drevarbete: Provas på 2 harar. Hare 1 på stubb. Markerar kort men tar ej an. Hare 2 tar an på gräs med korrekt skall. Klarar vinkel in på väg, tappt vid plöjt.
Hare 1: –  1 min
Hare 2: 250 m  2 min
Sökarbete skog: Börjar trångt, hittar vilt. Släpps om efter 12 min, måste skickas.
Vattenarbete: Simmar efter stenkast.
Förighet: Bra under hela dagen.
Skottreaktion: Utan anmärkning.

3-8-3-3-5-6-8-8 = 83 p  3:e pris

 

Sverige 2020

Nybegynnerklassen (Nkl)

 

Holley SE21627/2018 T brunskimmel 2018-02-26
e. Sippolas Milex SE36277/2010
u. Anuk Von Der Alten Aller
Uppf: Bengt Bohman, Dösjebro
Äg: Arne Sandnes, Norge

Drevarbete: Provas på en hare. Hare 1: Tar an på stubb med korrekt skall, driver 1000 m över flera underlag och vägar. Arbetar totalt 10 minuter varav 2 minuter på tappt, snabb återgång.
Hare 1: 1000 m Tid: 10 min
Sökarbete: Frigör sig direkt, rundor på 2-3 minuter, fastnar lite och avslutar med en längre runda.
Vattenarbete: Hoppar i och simmar bra.
Förighet: God kontakt hela dagen.
Skottreaktion: Utan anmärkning.

8-8-8-8-7-8-8-8 = 126 p  1:a pris