ELITEPRØVEN

 Består av momentene: Søk i skogen, skuddtest i skog, skudd test i vann, vannapport, ettersøk på skadet småvilt ( hårvilt og fjærkre), førighet

Prøveleder skal om mulig i samarbeid med tjenestegjørende dommer, før prøven starter forvisse seg om at prøveterrenget er slik at en jaktprøve under disse bestemmelser kan gjennomføres på en meningsfylt måte.
Prøvelederen skal anvise en venteplass til prøvedeltakerne som ikke har startet. Dommere skal plasseres slik at de med letthet kan følge prøven så bra som mulig, dog uten å forstyrre deltagende hunder.

Skogssøket.
For å teste hunds vilje og evne til selvstendig å gjennomsøke et terrengavsnitt uten synskontakt med sin fører. Dessuten skal hunden oppførsel ved viltkontakt bedømmes.

Prøven gjennomføres på følgende måte:
Hundefører anvises et område, som passer for posteringsjakt for Wachtelhund. Hundefører sender inn sin hund i dette terrengavsnittet, men står selv utenfor.

Søk i skogen:
Hunden skal selvstendig og raskt søke over anvist terreng uten støtte fra sin fører.

Formål med bedømming: Villighet til å søke ut, søkets vidde og dybde.

Krav for godkjenning: At hunden viser akseptabel søkelyst og går over rimelige deler av terrengavsnittet.

Skuddreaksjon:
Skytter skal innledningsvis ta kontakt med hunden. På dommers anvisning fyres det av 2 skudd med hagle kal 12, med en bedømming imellom skuddene.
Når skuddet avfyres, skal hunden befinne seg ca. 20 meter fra fører og skytter. Viser hunden skuddreddhet ved første skudd, blir skudd 2 ikke avfyrt.

Formålet med momentet: Teste hundens reaksjon ved skudd i skogsterreng.

Krav til godkjenning: At hunden ikke er skuddredd

Skuddreaksjon i vann.
En fugl kastes så langt som mulig på blankt vann, som hunden ser. Når hunden svømmer mot fuglen og er ca. 20 m fra fugl avløses et skudd i retning av fuglen.
Hunden skal ikke forstyrres av skuddet, men fortsette sitt arbeid i vannet og apportere fuglen til føreren.
Våpen som benyttes i momentet er hagle kal 12.

Formålet med momentet: Å prøve hundens reaksjon på skudd. Gjennomføres i samarbeid med apporteringen i vann.

Krav for godkjenning:
Hund som forblir upåvirket av skudd, og eller ikke reagerer negativt.

Vannapport
Dette momentet følger direkte etter skuddtesten i vann. Etter skuddmomentet plasseres en fugl i tett siv eller lignende uten at hund eller fører ser det. Plasseringen bør være slik at
hunden må svømme over blankt vann for å komme frem til sivet. Avstanden fra hundefører til fuglen skal være ca. 30-50 meter. Hundeføreren blir fortalt i hvilken retning
fuglen ligger og sender så sin hund for å søke og apportere den. Føreren får dirigere hunden til søksområdet, men hunden skal prestere et eget søk. Hunden skal frivillig gå i vannet og svømme.
Dessuten skal hundens arbeidsvilje, søkets effektivitet, apporteringsevne og førighet bedømmes. Ved bedømming skal det tas hensyn til den hjelp hunden har fått for å klare
oppgaven. Det skal helst utføres slik at hund og fører har sidevind i forhold til utplassering av fugl. Bedømmingen skjer i forhold til vanskelighetsgraden.

Formålet med momentet: Teste hundens villighet til å gå i vann, svømmeferdighet, samt vurdere hundens evne til å finne og apportere fugl i siv.

Krav til godkjenning:
Hunden må finne fugl og apportere til fører

Sporarbeid.
Startende hunder skal tilbys så like forhold som mulig og sporet bør om mulig legges mest mulig i medvind. Sporet legges med forsvarlig avstand fra hverandre, minst 100m.
Under sporleggingen skal hund og fører befinner seg et sted de ikke kan se sporleggingen. Det slepende viltet plasseres åpent i sporslutten og sporleggeren fortsetter i samme retning og
plasserer seg slik at han ser sporslutten uten at hunden forstyrres. Dommeren viser sporstarten og føreren får føre sin hund i line de første 20 meterne før hunden slippes på
sporet. Hunden skal effektivt og sikkert finne viltet, apportere med et bra grep og umiddelbart komme inn til sin fører. Umotivert nedlegging av viltet skal medføre
poengavdrag. Om hunden ikke finner vilt, kan den sendes ut ytterligere 1 gang. Om hunden for eksempel blir forstyrret av ytterliggående omstendigheter, kan den prøves på
et annet slepespor. Hunder som skader viltet skal ikke godkjennes.

Formålet med bedømming: Hundens sporing og apporterings vilje av fugl og hårvilt.

Krav for godkjenning: At hunden sporer og apporterer viltet uten å skade det.

• Slepespor på fugl 150 meter.
150 meter langt og med 2 vinkler. Det skal være i åpent terreng med lav vegetasjon (eks: gress, stubb eller lignende).
• Slepesporet av hårvilt på 300 meter.
En hare eller kanin slepes 300 meter med 2 noenlunde rette vinkler. Hele sporet bør ligge i skogsterreng, dog minst 1/3 av sporet skal ligge i skogsterreng.

Samarbeid.
Hunden skal under søksarbeidet holde normal kontakt med sin fører. Etter avsluttet søksarbeid skal hunden fort kontakte fører. Hunden skal kunne kalles inn når den er ute av
synet for fører og helst under pågående støting av hårvilt.

Formålet med bedømming: Å vurdere hundens kontaktvilje med sin fører.

Krav for godkjenning: At hunden viser godtakbar kontakt med fører og etter avsluttet arbeid kommer til føreren i rimelig tid.