Norge 2023

Jaktprøveresultater Åpen klasse 2023

NO44366/21, Støyletuftas Vera 2
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Arne Sandnes og Hans Kåre Røysland.
Far: Støyletuftas Scots Giric. Reg.nr: NO 36892/17.
Mor: Vilma vom Wilderstein. Reg. nr: VDH/DW 17-559.
Oppdretter: Hans Inge Justnes.
Eier: Jørn Kvam og Sissel Vollan, fører: Jørn Kvam.
Søk: Selvstendig søk. Mangler noe dybde og bredde.
Evne til opptak: God vilje til opptak. Finner vilt. Bruker litt lang tid før uttak.
Evne til å støte vilt: Støter med få tap.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los. Lyst og godt hørbart.
Sporarbeid: Meget god sporing uten tap. Anpasser fart etter vanskelighetsgrad.
Vannarbeid: Går i og svømmer etter kast av synkende gjenstand.
Skuddreaksjon: Skuddglad.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt mellom hund og fører.
Poeng: 5-3-6-7-6-6-8-1-8 = 50 poeng. Godkjent.

SE39889/2019, Perla (Abby)
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Titan. Reg.nr.: SE32013/2015.
Mor: Mjoåns Konja. Reg.nr.: SE60668/2012.
Oppdretter: Pia Larsson.
Eier: Hege Monica Vestli, fører: Erlend Holten.
Søk: Dekker små deler av området, med forflytning.
Evne til opptak: Viser utmerket evne til opptak.
Evne til å støte vilt: Driver viltet på en utmerket måte.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los.
Sporarbeid: Sporer under 2/3-lengde.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt mellom hund og fører.
Poeng: 2-7-8-7-1-6-8-1-8 = 48 poeng. Ikke godkjent.

SE37785/2022, Bromskogens Vilja
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Sibbofjärdens Yoker. Reg.nr.: SE26972/2018.
Mor: Bromskogens Gezzi. Reg.nr.: SE 50129/2015.
Oppdretter: Peter og Berit Jansson.
Eier: Jarle Skaug.
Søk: Mangler noe i bredde og dybde. Energisk men litt umoden hund.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Støter ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer under 2/3 av sporet.
Vannarbeid: Kaster flytende gjenstand, svømmer da.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 5-1-1-0-1-4-8-1-7 = 28 poeng. Ikke godkjent.

NO47393/2021, Saga
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Hans Kåre Røysland.
Far: Skogtussas Jaro. Reg.nr.: NO33594/16.
Mor: Poppy. Reg.nr.: NO42494/16.
Oppdretter: Kim Andrè Bergan.
Eier: Bjørn Robert Pettersen.
Søk: Dekker større områder i et rolig tempo.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Meget god sporing, apporterer uten avlevering.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt hele dagen.
Poeng: 4-1-0-0-7-6-8-1-8 = 35 poeng. Ikke godkjent.

SE27492/2022, Järplidens Celma
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Kim Andrè Bergan, Hans Kåre Røysland, Arne Sandnes.
Far: Andrummets Pna Northen. Reg.nr.: SE36297/2018.
Mor: Malghults Dimma. Reg.nr.: SE36091/2016.
Oppdretter: Emma og Jörgen Ekelund.
Eier: Camilla Mikalsen.
Søk: Dekker små deler av området. Mangler dybde og bredde.
Evne til opptak: God vilje til opptak, men bruker lang tid.
Evne til å støte vilt: Bryter umotivert.
Målets hørbarhet: Svært løs i målet.
Sporarbeid: Meget god sporing. Apporterer uten korrekt avlevering.
Vannarbeid: Går i vann etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer på 2. forsøk uten korrekt avlevering.
Førighet: God kontakt hele dagen.
Poeng: 2-2-3-4-7-6-8-5-8 = 45 poeng. Godkjent.

NO43895/22, Tronbølbakkens Krøsamaja.
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Tranhalsens Bobby. Reg.nr.: SE47590/2014.
Mor: Lockfågelns Cordelia. Reg.nr.: SE14817/2019.
Oppdretter: Liv Thea Hanestad.
Eier: Liv Thea Hanestad.
Søk: Et selvstendig søk, mangler noe bredde og dybde.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer med noe tap, ikke helt frem til sporslutt.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer.
Skuddreaksjon: Skuddberørt. Frigjør seg ikke fra fører etter 1. skudd.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 5-1-0-0-4-8-1-1-8 = 28 poeng. Ikke godkjent.

NO43885/22, Tronbølbakkens Madicken.
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Hans Kåre Røysland.
Far: Tranhalsens Bobby. Reg.nr.: SE47590/2014.
Mor: Lockfågelns Cordelia. Reg.nr.: SE14817/2019.
Oppdretter: Liv Thea Hanestad.
Eier: Åse Lillian Carlsson.
Søk: Søker ikke ut.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer med noe tap, sporer helt frem. Apporterer ikke.
Vannarbeid: Går i vann etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Skuddglad.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 1-1-1-1-5-6-8-1-8 = 30 poeng. Ikke godkjent.

Jaktprøveresultater Skogsprøve 4. november 2023. 

SE 48259/2019, Slottskullens Aston
Dommer: Elisabeth Sareisian
Far: Bussen Gajus Reg.nr: SE39985/2018
Mor: Norrby Lycans Charlie Reg.nr: SE35786/2016
Oppdretter: Camilla Olson Dahlberg
Eier/fører: Per Oddvar Andersen
Søk: Runder på 3-4 minutter. Godtagbar vilje til å søke. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser god evne til å finne vilt, men bruker noe tid. 3 poeng.
Evne til å støte vilt: 5-10 minutter. Anpasser hastigheten til vanskelighetsgraden. 3 poeng.
Målets hørbarhet: Noe trangt mål. 3 poeng.
Samarbeid: Raskt inn til fører med bruk av fløyte. 4 poeng.
Sum: 16 Godkjent

SE14817/2019, Lockfågelns Cordelia
Dommer: Kim Andrè Bergan
Far: Congratz Og Heros Mimer Reg.nr: SE23442/2014
Mor: Lockfågelns Prussiluskan Reg.nr:SE23986/2016
Oppdretter: Mia Källberg
Eier/fører: Liv Thea Hanestad
Søk: Godtagbar vilje til å søke etter forflytning. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser bristende evne, bruker mye tid. 2 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter mindre enn 3 minutter, er uheldig og møter fysisk hinder som hindrer videre drev. 2 poeng.
Målets hørbarhet: Hund med noe løs målføring. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt. Kommer raskt på innkalling etter søk. 4 poeng.
Sum: 15 Ikke godkjent

SE18545/2021, Järplidens Asbjørn
Dommer: Siv J. Sveindal
Far: Triggerhappys Nockout Reg.nr: SE41913/2012
Mor: Malghults Dimma Reg.nr: SE36091/2016
Oppdretter: Jørgen Eklund og Emma Eklund
Eier/fører: Nina Handeland
Søk: Godtagbar vilje til å søke, flere forflytninger. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser god evne til å finne vilt. 3 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter mindre enn 3 minutter. 2 poeng.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt mellom hund og fører. 4 poeng.
Sum: 16 Ikke godkjent

NO 44366/21. Støyletuftas Vera 2
Dommer: Hans Kåre Røysland
Far: Støyletuftas Scots Giric. Reg.nr: NO 36892/17
Mor: Vilma vom Wilderstein. Reg.nr: VDH/DW 17-559
Oppdretter: Hans Inge Justnes
Eier/fører: Jørn Kvam
Søk: Godtagbar vilje til å søke. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser utmerket evne til å finne vilt. Effektivt og sikkert. 5 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter godt og sikkert innenfor såten. 5 poeng.
Målets hørbarhet: Tett og ærlig los. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt mellom hund og fører. 4 poeng.
Sum: 21 Godkjent

UKL/NKL resultater på norskfødte og norskeide hunder 2023

UKL

Digeshults Nisse SE62572/2021 H Brun 2021-09-04

e: Quattro vom Löhlehölzle SE56000/2019

u: Digeshults Yessica SE38655/2015

Uppf: Sara Roth, Slättåkra

Äg: Nicolai Hagelsteen, Hönefoss Norge

Drevarbete: Hare 1:Släpps på stubb följer löpan fram till skog där blir det upptag på rå. Hare 2: Tar an på stubb med korrekt skall går över gärde och vidare på stubb, bryter vid grusväg. Hare 3: Tar an korrekt på stubb med får problem vid övergång och kommer ej vidare.

Hare 1: Längd:  200 m Tid: 2 min

Hare 2: Längd:  300 m Tid: 2 min

Hare 3: Längd:  100 m Tid: 2 min

Sökarbete: Gör fina sökrundor med något trångt. Önskas mer vid och djup.

Vattenarbete: I direkt och simmar bra.

Förighet: Utan anmärkning.

Skottreaktion: Positiv reaktion.

3-8-5-6-4-8-8-8 = 94 p   3:e pris

Ligistens Nike SE70619/2021 T brun 2021-10-27

  1. Katzenbeisser’s Quentin SE56903/2020
  2. Ligistens Laila SE18022/2018

Uppf: Joakim Karlsson o Anna Stenbeck, Svedala

Äg: Paul Espen Grande, Svinndal Norge

 

Drevarbete: Hare 1 korrekt ansatt på stubb. Driver med korrekt skall ca 100 m på < 1 min. Störs av småfågel. Därefter fritt sök på fält. Hare 2 tar an på stubb efter fritt sök. Driver med korrekt skall 300 m på 2 min. Bryter omotiverat på fältet. Snabbt tillbaka/kallas in.

Hare 1: Längd 100 m Tid 1 min

Hare 2: Längd 300 m Tid 2 min

Sökarbete: Tar ett par orienteringsrundor. Därefter ett par stora rundor. Finner hare, driver med fint skall.

Vattenarbete: Utmärkt.

Förighet: Utmärkt.

Skottreaktion: Utmärkt.

3-8-3-3-8-8-8-8 = 93 p   3:e pris

 

Bromskogens Vilja SE37785/2022 T Brunskimmel 2022-05-21

  1. Sibbofjärdens Yoker SE26972/2018
  2. Bromskogens Gezzi SE50129/2015

Uppf: Peter o Berit Jansson, Väddö

Äg: Jarle Skaug, Sandefjord Norge

 

Drevarbete: Hunden provas på 3 harar men presterar inget arbete.

Hare 1,2,3:  Längd –  m  Tid – min

Sökarbete: Grundligt sök, saknar lite i djup och vidd.

Vattenarbete: Simmar efter kast med sten.

Förighet: Problem att kalla in hunden vid harmomentet.

Skottreaktion: Problem att kalla in hunden vid harmomentet.

0-//-0-0-6-6-6-8 = 38 p      0 pris

 

Tronbölbakkens Lövehjerte (NO43886/22) SE44922/2022 H Brun 2022-04-12

  1. Tranhalsens Bobby SE47590/2014
  2. Lockfågelns Cordelia SE14817/2019

Uppf: Liv Thea Hanestad, Roverud, Norge

Ägare: Elin Jonsson, Torsby

Drevarbete: Provas på två harar. Två likvärdiga arbeten. Släpps på stubb, markerar löpan men kommer ej vidare på spåret.

Hare1: Längd: – m Tid:  -min

Hare2: Längd: – m Tid:  -min

Sökarbete: Provas 10 min, blandskog. Uppehåller sig inom 40 min under hela provtiden.

Vattenarbete: I efter stenkast och upprepade kommandon.

Förighet: Utmärkt förighet hela dagen

Skottreaktion: Föraren avstår att starta detta moment

0-//-0-0-1-5-8-// = 20 p   0 pris

Tronbölbakkens Lovis (NO43890/22) SE35402/2023 T Brun 2022-04-12

  1. Tranhalsens Bobby SE47590/2014
  2. Lockfågelns Cordelia SE14817/2019

Uppf: Liv Thea Hanestad, Roverud Norge

Äg: Peter Karlsson, Falun

 

Drevarbete: Provas på 2 harar. Gör två likvärdiga arbeten. Tar an på stubb med korrekt skall, korsar över spåret. Byglar sig fram. Olika underlag. Bryter omotiverat.

Hare 1: Längd 600 m Tid 4 min

Hare 2: Längd 600 m Tid 3 min

Sökarbete: Uppehåller sig i förarens närhet hela provtiden.

Vattenarbete: I och simmar efter tvekan.

Förighet: Bra hela dagen.

Skottreaktion: Skottpositiv.

6-8-5-6-1-7-8-8 = 95 p      0 pris

 

Tronbölbakkens Krösamaja NO43895/22 T Brun 2022-04-12
e. Tranhalsens Bobby SE47590/2014
u. Lockfågelns Cordelia SE14817/2019
Uppf: Liv Thea Hanestad, Roverud, Norge
Äg: Liv Thea Hanestad, Roverud Norge

Drevarbete:  Hare 1.Tar an på högt gräs med korrekt skall. Följer löpan i en båge in i trädgård. Den kommer ej vidare.
Hare 1: Längd 300 m Tid 4 min
Sökarbete: Frigör sig inte från föraren.
Vattenarbete: Ut och simmar bra efter viss tvekan.
Förighet: Utan anmärkning.
Skottreaktion: Utan anmärkning.

3-8-5-4-1-7-8-8 = 84 p   0 pris

 

Carl-Hermans Jimbo SE32813/2022 H Brunskäck 2022-04-10
e. Carl-Hermans Elviz SE58694/2018
u. Carl-Hermans Cleopatra SE24084/2017
Uppf: Linda Hermansson, Mary Carlsson, Bullaren
Äg: Mikael Johnsson, Halden Norge

Drevarbete: Provas på två harar. Hare 1: Tar an på stubb, kommer 50 m till buskridå, tappar bryter snabbt. Hare 2: Tar an löpan på ärtfält, tappar efter 50 m vid vinkel, jobbar på tappt kommer ej vidare.
Hare 1: Längd 50 m Tid 1 min
Hare 2: Längd 50 m Tid 1,5 min
Sökarbete: Söker i förarens närhet.
Vattenarbete: Går i efter lite tvekan och simmar.
Förighet: Bra samarbete.
Skottreaktion: Utan anmärkning.

1-//-2-1-1-7-8-8 = 42 p   0 pris

 

 

 

NKL.

 

Wachtel Jegeren’s Timo SE10726/2020 H Brun 2019-08-18

  1. Schakalens Åzzy SE35162/2013
  2. Rieke Vom Wildererstein VDH/DW15-478

Uppf: Öystein Syversen, Norge

Äg: Mikael Mogensen, Hönö

Drevarbete: Hare 1: På bete i sidovind. Haren går i en båge. Tar an bra med korrekt skall, reser haren och driver sen på syn. Hare 2: På bete, i sidovind, kommer fram till stenmur men inte över. Markerar löpan hemåt med något enstaka skall. Korrekt skall framåt

Hare 1: Längd 300 m 2 min.

Hare 2: Längd 300 m 2 min.

Sökarbete: Söker trångt och återkommer ofta.

Vattenarbete: Simmar efter stenkast

Förighet: Bra hela dagen

Skottreaktion: Skottglad.

3-8-3-3-2-6-8-8 = 77 p   3:e pris

 

 

Digeshults Maja SE38015/2021
e. Enzo Vom Loch SE52383/2016
u. Digeshults Dora SE34442/2018
Uppf: Sara Roth, Slättåkra
Äg: Marius Gustavsen, Björkelangen

Drevarbete: Hare 1: Släpps på stubb, går över till fågeljakt. Hare 2: På stubb med insådd, arbetar snabbt. Klarar väg, bryter omotiverat på höstvetet. Skallar rikligt vid tappt och ringning.
Hare 1: Längd 0 m Tid: 0 min
Hare 2: Längd 550 m Tid: 3 min
Sökarbete: Söker trångt, återkommer ofta.
Vattenarbete: Går i efter ett uppmuntrande kommando.
Förighet: Utan anmärkning.
Skottreaktion: Utan anmärkning, positiv.

5-6L-4-4-2-7-8-8 = 83 p    3:e pris