Norge 2023

Jaktprøveresultater Åpen klasse 2023

NO44366/21, Støyletuftas Vera 2
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Arne Sandnes og Hans Kåre Røysland.
Far: Støyletuftas Scots Giric. Reg.nr: NO 36892/17.
Mor: Vilma vom Wilderstein. Reg. nr: VDH/DW 17-559.
Oppdretter: Hans Inge Justnes.
Eier: Jørn Kvam og Sissel Vollan, fører: Jørn Kvam.
Søk: Selvstendig søk. Mangler noe dybde og bredde.
Evne til opptak: God vilje til opptak. Finner vilt. Bruker litt lang tid før uttak.
Evne til å støte vilt: Støter med få tap.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los. Lyst og godt hørbart.
Sporarbeid: Meget god sporing uten tap. Anpasser fart etter vanskelighetsgrad.
Vannarbeid: Går i og svømmer etter kast av synkende gjenstand.
Skuddreaksjon: Skuddglad.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt mellom hund og fører.
Poeng: 5-3-6-7-6-6-8-1-8 = 50 poeng. Godkjent.

SE39889/2019, Perla (Abby)
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Titan. Reg.nr.: SE32013/2015.
Mor: Mjoåns Konja. Reg.nr.: SE60668/2012.
Oppdretter: Pia Larsson.
Eier: Hege Monica Vestli, fører: Erlend Holten.
Søk: Dekker små deler av området, med forflytning.
Evne til opptak: Viser utmerket evne til opptak.
Evne til å støte vilt: Driver viltet på en utmerket måte.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los.
Sporarbeid: Sporer under 2/3-lengde.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt mellom hund og fører.
Poeng: 2-7-8-7-1-6-8-1-8 = 48 poeng. Ikke godkjent.

SE37785/2022, Bromskogens Vilja
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Sibbofjärdens Yoker. Reg.nr.: SE26972/2018.
Mor: Bromskogens Gezzi. Reg.nr.: SE 50129/2015.
Oppdretter: Peter og Berit Jansson.
Eier: Jarle Skaug.
Søk: Mangler noe i bredde og dybde. Energisk men litt umoden hund.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Støter ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer under 2/3 av sporet.
Vannarbeid: Kaster flytende gjenstand, svømmer da.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 5-1-1-0-1-4-8-1-7 = 28 poeng. Ikke godkjent.

NO47393/2021, Saga
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Hans Kåre Røysland.
Far: Skogtussas Jaro. Reg.nr.: NO33594/16.
Mor: Poppy. Reg.nr.: NO42494/16.
Oppdretter: Kim Andrè Bergan.
Eier: Bjørn Robert Pettersen.
Søk: Dekker større områder i et rolig tempo.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Meget god sporing, apporterer uten avlevering.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt hele dagen.
Poeng: 4-1-0-0-7-6-8-1-8 = 35 poeng. Ikke godkjent.

SE27492/2022, Järplidens Celma
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Kim Andrè Bergan, Hans Kåre Røysland, Arne Sandnes.
Far: Andrummets Pna Northen. Reg.nr.: SE36297/2018.
Mor: Malghults Dimma. Reg.nr.: SE36091/2016.
Oppdretter: Emma og Jörgen Ekelund.
Eier: Camilla Mikalsen.
Søk: Dekker små deler av området. Mangler dybde og bredde.
Evne til opptak: God vilje til opptak, men bruker lang tid.
Evne til å støte vilt: Bryter umotivert.
Målets hørbarhet: Svært løs i målet.
Sporarbeid: Meget god sporing. Apporterer uten korrekt avlevering.
Vannarbeid: Går i vann etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Upåvirket.
Apportering: Apporterer på 2. forsøk uten korrekt avlevering.
Førighet: God kontakt hele dagen.
Poeng: 2-2-3-4-7-6-8-5-8 = 45 poeng. Godkjent.

NO43895/22, Tronbølbakkens Krøsamaja.
Dommer: Joar Tolpinrud, dommerelev: Kim Andrè Bergan.
Far: Tranhalsens Bobby. Reg.nr.: SE47590/2014.
Mor: Lockfågelns Cordelia. Reg.nr.: SE14817/2019.
Oppdretter: Liv Thea Hanestad.
Eier: Liv Thea Hanestad.
Søk: Et selvstendig søk, mangler noe bredde og dybde.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer med noe tap, ikke helt frem til sporslutt.
Vannarbeid: Går i vann og svømmer.
Skuddreaksjon: Skuddberørt. Frigjør seg ikke fra fører etter 1. skudd.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 5-1-0-0-4-8-1-1-8 = 28 poeng. Ikke godkjent.

NO43885/22, Tronbølbakkens Madicken.
Dommer: Siv J. Sveindal, dommerelev: Hans Kåre Røysland.
Far: Tranhalsens Bobby. Reg.nr.: SE47590/2014.
Mor: Lockfågelns Cordelia. Reg.nr.: SE14817/2019.
Oppdretter: Liv Thea Hanestad.
Eier: Åse Lillian Carlsson.
Søk: Søker ikke ut.
Evne til opptak: Finner ikke vilt.
Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt.
Målets hørbarhet: Finner ikke vilt.
Sporarbeid: Sporer med noe tap, sporer helt frem. Apporterer ikke.
Vannarbeid: Går i vann etter kast av stein.
Skuddreaksjon: Skuddglad.
Apportering: Apporterer ikke.
Førighet: God kontakt.
Poeng: 1-1-1-1-5-6-8-1-8 = 30 poeng. Ikke godkjent.

Jaktprøveresultater Skogsprøve 4. november 2023. 

SE 48259/2019, Slottskullens Aston
Dommer: Elisabeth Sareisian
Far: Bussen Gajus Reg.nr: SE39985/2018
Mor: Norrby Lycans Charlie Reg.nr: SE35786/2016
Oppdretter: Camilla Olson Dahlberg
Eier/fører: Per Oddvar Andersen
Søk: Runder på 3-4 minutter. Godtagbar vilje til å søke. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser god evne til å finne vilt, men bruker noe tid. 3 poeng.
Evne til å støte vilt: 5-10 minutter. Anpasser hastigheten til vanskelighetsgraden. 3 poeng.
Målets hørbarhet: Noe trangt mål. 3 poeng.
Samarbeid: Raskt inn til fører med bruk av fløyte. 4 poeng.
Sum: 16 Godkjent

SE14817/2019, Lockfågelns Cordelia
Dommer: Kim Andrè Bergan
Far: Congratz Og Heros Mimer Reg.nr: SE23442/2014
Mor: Lockfågelns Prussiluskan Reg.nr:SE23986/2016
Oppdretter: Mia Källberg
Eier/fører: Liv Thea Hanestad
Søk: Godtagbar vilje til å søke etter forflytning. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser bristende evne, bruker mye tid. 2 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter mindre enn 3 minutter, er uheldig og møter fysisk hinder som hindrer videre drev. 2 poeng.
Målets hørbarhet: Hund med noe løs målføring. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt. Kommer raskt på innkalling etter søk. 4 poeng.
Sum: 15 Ikke godkjent

SE18545/2021, Järplidens Asbjørn
Dommer: Siv J. Sveindal
Far: Triggerhappys Nockout Reg.nr: SE41913/2012
Mor: Malghults Dimma Reg.nr: SE36091/2016
Oppdretter: Jørgen Eklund og Emma Eklund
Eier/fører: Nina Handeland
Søk: Godtagbar vilje til å søke, flere forflytninger. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser god evne til å finne vilt. 3 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter mindre enn 3 minutter. 2 poeng.
Målets hørbarhet: Hund med tett og ærlig los. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt mellom hund og fører. 4 poeng.
Sum: 16 Ikke godkjent

NO 44366/21. Støyletuftas Vera 2
Dommer: Hans Kåre Røysland
Far: Støyletuftas Scots Giric. Reg.nr: NO 36892/17
Mor: Vilma vom Wilderstein. Reg.nr: VDH/DW 17-559
Oppdretter: Hans Inge Justnes
Eier/fører: Jørn Kvam
Søk: Godtagbar vilje til å søke. 3 poeng.
Evne til opptak: Viser utmerket evne til å finne vilt. Effektivt og sikkert. 5 poeng.
Evne til å støte vilt: Støter godt og sikkert innenfor såten. 5 poeng.
Målets hørbarhet: Tett og ærlig los. 4 poeng.
Samarbeid: God kontakt mellom hund og fører. 4 poeng.
Sum: 21 Godkjent