Norge 2021

Jaktprøve i Åpen klasse

Skotselv lørdag 11sept.

Dommere: Siv J Sveindal, Joar Tolpinrud, Elisabeth Sareisian
Elever: Arne Sandnes, Kim andre Bergan
Prøveleder: Øivind Brinchen
Nkk repr: Elisabeth Sareisian
Kjentmenn: Øivind Brinchen, Kjell Hovde
Været: 16 grader, solPrøvemomentene: Skogsarbeid: søk – evne til opptak – evne til å støte vilt – målets hørbarhet, sporarbeid, vannarbeid, skuddreaksjon, apportering, førighet

SE14817/2019 Lockfågelns Cordelia

Dommer: Joar Tolpinrud og Elisabeth Sareisian

F: Congratz Og Heros Mimer SE23442/2014

M: DK UCH DKV-18 SEV-17-18 SE23986/2016 Lockfågelns Prussiluskan

Oppdretter: Lockfågelns Kennel, Sverige

Eier: Liv Thea Hanestad

Søk: Dekker store områder, men ønskelig med mer dybde og vidde.

Even til opptak: Ingen opptak. Jobber på gamle spor. Finner ikke vilt

Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt

Målets hørbarhet: Finner ikke vilt

Sporarbeid: Sporer ca. 2/3 av sporet, men taper sporet ved skogkanten. Godt Sporarbeide fram til jordet.

Vannarbeid: Vil ikke bade i dag

Skuddreaksjon: Upåvirket

Apportering: Apporterer ikke

Førighet: God kontakt med sin fører

Poeng: 4-1-0-0-4-1-8-1-8= 27 poeng. Ikke godkjent

NO40285/18 KU Luna

Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Arne Huseby og Kim Andre Bergan

F: SE19844/2011 Digeshults Oskar

M: VDH/DW11-487 Kim Von Dreiannen

Oppdretter:

Eier: Olav W Veslestølen

Søk: Dekker deler av området, jobber i et fint tempo

Even til opptak: Finner ikke vilt

Evne til å støte vilt: Finner ikke vilt

Målets hørbarhet: Finner ikke vilt

Sporarbeid: Meget god sporing, apporterer uten avlevering

Vannarbeid: Går villig i vann. Vann glad hund, svømmer bra

Skuddreaksjon: Upåvirket

Apportering: Apporterer ikke

Førighet: Problemer med kobling etter avsluttet moment

Poeng: 4-0-0-0-7-7-8-1-4= 31 poeng Ikke godkjent

SE39887/2019 Pærlemor

Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Arne Sandnes og Kim Andre Bergan

F: SE32013/2015 Titan

M: SE60668/2012 Mjöåns Konja

Oppdretter: Kennel Oretorp, Sverige

Eier: Jens Ivar Pedersen

Søk: Dekker terrenget på en effektiv måte

Even til opptak: Viser utmerket vilje til opptak

Evne til å støte vilt: Støter innenfor angitt terreng

Målets hørbarhet: Jobber sikkert i sporet, men brister noe i målføring

Sporarbeid: Jobber med noe høyt tempo frem til skogkanten

Vannarbeid: Går direkte ut, svømmer bra

Skuddreaksjon: Skuddglad hund

Apportering: Apporterer ikke

Førighet: Meget god kontakt mellom hund og fører

Poeng: 8-7-7-6-3-8-8-1-8: 56 Godkjent

Jaktprøve i Åpen klasse

Skotselv søndag 12 sept.

SE17917/2020 Digeshults Herman

Dommer: Siv J Sveindal, dommerelev: Arne Huseby og Kim Andre Bergan

F: SE25049/2015 Kanteborgs Igor

M: SE31584/2016 Digeshults Ebba

Oppdretter: Digeshults Kennel, Sverige

Eier: Tommy Myhrhaug

Søk: Dekker deler av området, ønsker mer dybde og bredde

Even til opptak: Viser veldig god vilje til opptak

Evne til å støte vilt: Støter med få tap

Målets hørbarhet: Støter uten målbruk

Sporarbeid: Sporer nøyaktig over jordet, blir noe unøyaktig i skogen, sporer helt frem. Apporterer ikke

Vannarbeid: Går i vannet og svømmer bra etter mange kommandoer

Skuddreaksjon: Rolig i skudd

Apportering: Apporterer ikke

Førighet: Godt samarbeid mellom hund og fører

Poeng: 4-5-6-1-5-7-8-1-8 = 45 poeng, Ikke godkjent

N VCH NO44468/14 Støyletuftas Lou

Dommer: Elisabeth Sareisian og Joar Tolpinrud

F: N UCH N VCH Støyletuftas Hermes

M: VDH/DW09-464 Gela Von Dreiannen Li

Oppdretter: Kennel Støyletufta

Eier: Hans Kåre Røysland

Søk: Deler små deler av området med forflyttinger. Ønsker mer dybde og bredde

Even til opptak: Og vilje til opptak

Evne til å støte vilt: Der tiden for støt foregår for det meste innenfor angitt terreng

Målets hørbarhet: Tett og ærlig los

Sporarbeid: Meget god sporing, apporterer med avlevering

Vannarbeid: Vannglad hund, svømmer godt

Skuddreaksjon: skuddglad hund

Apportering: korrekt avlevering

Førighet: Hund som kommer fort kommer til sin fører etter avsluttet moment

Poeng: 3-3-8-8-8-8-8-8-8 = 62 poeng Godkjent

SE48259/2019 Slottkullens Aston

Dommer: Siv J Sveindal dommerelev: Arne Huseby og Kim Andre Bergan

F: SE39985/2018 Bussen Gajus

M: SE35786/2016 Norrby Lyckans Charlie

Oppdretter: Slottkullens Kennel, Sverige

Eier: Per Oddvar Andersen

Søk: Søker godt ut i terrenget i bredde og dybde

Even til opptak: Effektivt og sikkert opptak

Evne til å støte vilt: Støter innenfor angitt terreng

Målets hørbarhet: Utmerket tett og ærlig los. Godt hørbart

Sporarbeid: Sporer noe unøyaktig i begynnelsen, sporer helt frem. Apporterer med fin avlevering.

Vannarbeid: Direkte ut, svømmer godt

Skuddreaksjon: Upåvirket

Apportering: Apporterer etter mange kommandoer, men skader vitet

Førighet: God kontakt mellom hund og fører.

Poeng: 7-8-8-8-6-8-8-1-8= 62 poeng, Godkjent

Skogsprøve

Leirsund lørdag 18 sept.

Dommere: Elisabeth Sareisian og Siv J Sveindal.

Elever: Arne Sandnes

Prøveleder: Nina Handeland

Nkk repr: Siv Sveindal

Kjentmenn: Jens Thomas

Været: ca. 16 grader, sol

Prøvemomentene: søk– evne til opptak – evne til å støte vilt – målets hørbarhet – samarbeid

SE39887/2019 Pærlemor

Dommer: Elisabeth Sareisian

F: SE32013/2015 Titan

M: SE60668/2012 Mjöåns Konja

Oppdretter: Oretorps kennel, Sverige

Eier: Jens Ivar Pedersen

Søk: 2- Bristende vilje til å søke det meste av tiden

Even til opptak: 4- Viser veldig god vilje til å finnevilt. Bruker noe tid

Evne til å støte vilt: 4- Følger viltet i angitt terreng, og anpasser farten etter vanskelighetsgraden

Målets hørbarhet: 5- Lys i målet. tett og ærlig mål

Samarbeid: 4- God kontakt med sin fører

Ikke godkjent

NKL

Sverige

2. Ko Konrad NO40287/18 H brun 2018-04-01
e. Digeshults Oskar SE19844/2011 u. Kim von Dreiannen VDH/DW11-487
Uppf: Stig Adler Birkeland, Saudasjøen, Norge
Äg: Erik Sørbønsveen, Dokka, Norge

Drevarbete: Provas på en hare. Hare 1: Harvad stubb. Korrekt ansatt, driver 1250 meter, med två vinklar på 7 minuter. Nytt underlag (vall) efter ca 200 meter. Nytt underlag (harvad stubb) efter ca 600 meter. Korrekt skall. Jobbar bra på tappten. Snabbt och säkert arbete. Åter i bakspår.
Hare 1: 1250 m Tid: 7 min
Sökarbete: Söker initialt bra. Mattas efter halva provtiden.
Vattenarbete: Går i efter kommando och simmar bra.
Förighet: Utan anmärkning
Skottreaktion: Positiv

8-8-8-8-6-8-8-8 = 124 p 2:a pris

5. KO Freya NO40284/18 T brun 2018-04-01
e. Digeshults Oskar SE19844/2011 u. Kim von Dreiannen VDH/DW11-487
Uppf: Stig Adler Birkeland, Saudasjöen, Norge
Äg: Roger Birkeland, Saudasjöen, Norge

Drevarbete: Provas på två harar. Hare 1: På harvad stubb. Tar an med korrekt skall. Driver 225 meter till väg/staket. Därefter kort tappt arbete, sedan direkt åter. Hare 2: Harvat med grönväxtlighet. Tar an med korrekt skall. Driver 400 meter, klarar en vinkel. Därefter synkontakt med haren. Jobbar lite till som ej kan bedömas.
Hare 1: 225 m Tid: 1 min
Hare 2: 400 m Tid: 2 min
Sökarbete: Springer en snabb orienteringsrunda. Därefter lek med pinne i husses närhet.
Vattenarbete: Går i efter ett par kommandon och uppmuntran.
Förighet: Utan anmärkning
Skottreaktion: Positiv

4-8-3-3-1-7-8-8 = 80 p 0 pris

Skabersjö (Särskilt)

NKL 30.10.2021

1. Ligistens Milo SE18171/2019 H brun 2019-01-25
e. Nelson Vom Ketelwald VDH/DW12-512 u. Katzenbeisser’s Nemesis SE24256/2015
Uppf: Joakim Karlsson, Svedala
Äg: Thomas Asak, Leirgrund (Norge)

Drevarbete: Släpps på en hare. På gräsvall tar an med korrekt skall. I alla avseenden ett bra arbete. Flera svårigheter, mycket vilja och bra tempo.
Hare 1: >1500 m Tid: 14 min
Sökarbete: Stor sökvilja, stort och vidsträckt sök. Provas i 15 min.
Vattenarbete: Direkt i och simmar.
Förighet: Utmärkt förighet hela dagen.
Skottreaktion: Skottglad.

9-8-9-8-8-8-8-8 = 134 p 1:a pris